Lammutustööd  
  LAMMUTUSTÖÖD ALAJAAMADES  
  Kaeve- pinnasetööd  
  Heakorratööd  
  Ehitustööd  

Omame pikaajalisi kogemusi lammutus ja utiliseerimistöödel alajaamades. Koostöös partneritega demonteerime ja utiliseerime kõik lammutusega kaasnevad materjalid vastavalt keskkonnanõuetele .